Show simple item record

Steady state and short-circuit conditions within E.ON 110 kV power network at operation of new 120 MVA source connected to 110 kV Prostějov substation

dc.contributor.advisorBlažek, Vladimírcs
dc.contributor.authorKolář, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:43Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:43Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOLÁŘ, P. Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do R 110 kV Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28057
dc.description.abstractEnergetická soustava je nepostradatelným technickým systémem určeným k zásobování energií. Spotřeba energie se stále zvyšuje a i do budoucna je možno předpokládat vzrůstající trend. Díky tomu jsou do provozu uváděny nové zdroje energie. Je tedy důležité znát chování a parametry jak elektrizační soustavy, tak i nových energetických zdrojů, které k~ní připojujeme. Z těchto důvodů se elektrizační soustava zjednodušuje a popisuje v~jejím ustáleném chodu pomocí různých numerických metod. Také jsou určovány zkratové poměry, pomocí nichž se dimenzuje připojení nového zdroje.cs
dc.description.abstractElectrical power system is an essential technical system intended to power supply. The power drain is still increasing and it is possible to suppose rising trend in the future. Because of this fact there are installed new power sources into the system, so it is important to know manners and parameters of the electricity supply system as well as the new power sources which we are connecting to the grid. Due to these reasons, the electricity supply system is being simplified and described as the steady state operation with different numerical methods. To dimension a connection of the new power source to the grid, it has to be determined short-circuit conditions too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectustálený chodcs
dc.subjectNewton-Raphsoncs
dc.subjectpřechodný jevcs
dc.subjectzkratové poměrycs
dc.subjectelectricity supply systemen
dc.subjectsteady stateen
dc.subjectNewton-Raphsonen
dc.subjecttransient phenomenonen
dc.subjectshort-circuit conditionsen
dc.titleUstálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do R 110 kV Prostějovcs
dc.title.alternativeSteady state and short-circuit conditions within E.ON 110 kV power network at operation of new 120 MVA source connected to 110 kV Prostějov substationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-18-15:37:30cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:35en
sync.item.modts2021.11.12 12:24:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanda, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval obhajobu své diplomové práce. Nejprve popsal ustálený chod v daných rozvodnách. Dále popisoval změny poměrů na vedení při připojování nových zdrojů a při změně konfigurace sítě. V závěru prezentace popsal možné poruchové stavy, které mohou v rozvodnách nastat. A navrhl opatření proti výskytu plošných poruch. Doc. Blažek přečetl posudky a položil studentovi otázky k obhajobě. Student na všechny položené otázky bez problému odpověděl. Dále byl dotazován, zda se vedení při jednopólovém zkratu kontroluje i na dynamické účinky proudu. Student odpovědět nedokázal. Na další položené dotazy komisí student již bez problému odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record