Show simple item record

Solution CNC technology of part whit a CNC-unit Sinumerik

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorForbelský, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFORBELSKÝ, J. Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2817
dc.description.abstractPráce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického postupu bylo prokázáno výrobou hřídele. Sériová výroba využívá nové a progresivní nástroje a stroj. Obě varianty jsou srovnány a zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis elaborates complete manufacturing process of a shape shaft. Technological procedure is designed in two variants. The practice variant employs tools, material and CNC lathe available at university workshop. The designed technological procedure has been verified by manufacturing the shaft. Series production utilizes modern tools and an industrial lathe. Both the described variants are compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNC programovánícs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectsoustruh SPN12 CNCcs
dc.subjectSinumerikcs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectsimulace výrobycs
dc.subjectstrojový parkcs
dc.subjectCNC programmingen
dc.subjectshaften
dc.subjectSPN12 CNC latheen
dc.subjectSinumeriken
dc.subjectmanufacturing technologyen
dc.subjectmanufacturing simulationen
dc.subjectmachineryen
dc.titleŘešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerikcs
dc.title.alternativeSolution CNC technology of part whit a CNC-unit Sinumeriken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-19-10:45:12cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:16:42en
sync.item.modts2020.03.31 17:53:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMadaj, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Vysvětlete důvod proč má úhel nastavení hlavního ostří velikost 93°? Proč je porovnání obou časů pro Vás překvapující? Jaký je rozdíl mezi soustružnickými noži, které jsou použil pro oba způsoby výroby? Z jakého důvodu se používá pro výrobu lože obráběcího stroje litina? Jak se ocel 11 600 označuje podle evropské normy? Dle Vašeho výkresu přechází průměr hřídele 25 mm do rádiusu 60 mm. V tomto přechodu máte na výkrese ostrou hranu. Bude tam tato ostrá hrana i ve skutečnosti? Jaký rádius tam ve skutečnosti bude? Jaké znáte další metody programování CNC strojů? Jaký smysl mají zaoblení u hřídelovitých součástí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record