Show simple item record

Optical fibre sensors

dc.contributor.advisorMünster, Petrsk
dc.contributor.authorGallo, Martinsk
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:36Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationGALLO, M. Optické vláknové senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66559cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28196
dc.description.abstractCieľom práce je detailne preskúmať možnosti vlákna ako optický senzor. Práca sa ďalej zaoberá problematikou optických vláknových senzorov, ich rozdelením a použitím. Popisuje najznámejšie typy, ich výhody a nevýhody. V úvode je spomenutý úvod do optických vlákien, popis najznámejších lineárnych a nelineárnych javov prebiehajúcich vo vlákne a vývoj optických senzorov. Senzory sú prehľadne rozdelené podľa použitia a spoločnej vlastnosti. Práca sa ďalej venuje distribuovaným vláknovým senzorom, zahrnuté sú v nej dva odlišné návrhy týchto senzorov a takisto sú spomenuté základné princípy pri návrhoch distribuovaných senzorov. Na konci práce je senzor využívajúci Brillouinov rozptyl na meranie vibrácii odsimulovaný v simulačnom programe a vyvodené sú závery z výsledkov spektrálnej analýzy.sk
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine in detail the possibility of fiber as optical sensor. This work deals with optical fiber sensors, their distribution and use. Describes the most renowned types, their advantages and disadvantages. At the beginning of this thesis there is an introduction to optical fibers, description of well-known linear and nonlinear phenomena occurring in them, development of optical sensors. Sensors are cleraly divided by usage and common attributes. The paper focuses on distributed optical fiber sensors and includes two different designs of these sensors there are also basic principles in designing distributed sensors. At the end of the work, the sensor using Brillouin scattering measuring vibration is simulated in the simulation program. Viewed transmitted signal spectra are shown and conclusions of results are drawn.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdistribuované senzorysk
dc.subjectRayleighovsk
dc.subjectRamanovsk
dc.subjectBrillouinov rozptylsk
dc.subjectOTDRsk
dc.subjectBOTDRsk
dc.subjectBOTDAsk
dc.subjectdistributed sensorsen
dc.subjectRayleigen
dc.subjectRamanen
dc.subjectBrillouin scatteringen
dc.subjectOTDRen
dc.subjectBOTDRen
dc.subjectBOTDAen
dc.titleOptické vláknové senzorysk
dc.title.alternativeOptical fibre sensorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:25:19cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66559en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:57:01en
sync.item.modts2019.05.18 21:15:20en
dc.contributor.refereeŠifta, Radimsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record