Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

    Ambros, Martin
    Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...