Now showing items 1-3 of 3

 • Impulzové modulace 

  Šiška, Martin
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky impulzových modulací. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se práce věnuje impulzovým modulacím jako celku. Je v ní vysvětlen pojem modulace, uveden rozdíl mezi ...
 • Klasifikace přenosových kanálů na základě analýzy řečového signálu 

  Báňa, Josef
  Práce zkoumá vliv charakteristických vlastností přenosového kanálu VoIP na řečové parametry. V práci je hledán způsob emulace vlastností vybraného přenosového kanálu VoIP a vytvořeno emulační síťové prostředí. Ve vývojovém ...
 • Určení výšky osob z řečového projevu 

  Pelikán, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na určení výšky osob z řečové nahrávky. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. Byla vybrána studie, ...