Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

    Dzurenda, Petr
    Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
  • Technologie NFC a její zabezpečení 

    Mertlík, Tomáš
    Prvním cílem této diplomové práce je popis mobilního operačního systému Android. Je zde uvedena jeho historie, architektura a verze operačního systému od počátku do současnosti. Důležitost byla také kladena na popis jeho ...