Now showing items 1-1 of 1

  • Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů 

    Kašák, Pavel
    Tato práce se zabývá měřením difusního koeficientu dialyzační membrány. V první části se zabývá možnostmi modelování membrán. Jsou zde popsány základní modely, jež nám umožňují za pomoci matematického aparátu stanovit ...