Now showing items 1-1 of 1

  • Zesilovač s fázovým závěsem 

    Fábik, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zosilňovačov s fázovým závesom. Úvodné kapitoly sú venované popisu činnosti základných častí zosilňovača a obvodov fázového závesu. Ďalej práca poskytuje prehľad parametrov ...