Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Hudební přehrávač s mikrokontrolérem ARM 

  Hejdová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá principem dekódování hudebního formátu MP3 na dostupných vývojových kitech s procesory typu ARM. Porovnává vývojový kit MCB2300 s mikrokontrolérem LPC2378 a kit Raspberry Pi s operačním ...
 • Lokalizace zvukového zdroje 

  Vélim, Jan
  Práce se zabývá možností lokalizace zvukového zdroje v prostoru dřevěného trámu. Lokalizace je prováděna na základě změřených signálů ze dvou mikrofonů, přičemž je předpokladem, že se zdroj zvuku nachází mezi měřícími ...
 • Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení 

  Michalík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na digitální měření spotřeby elektrické energie a následný přenos naměřených výsledků vzdálenému k monitorovacímu centru po počítačové síti. Celá aplikace je navržena pro monitorování aktivních ...
 • Mobilní robot řízený KINECTem 

  Málek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...
 • Pohybový senzor s identifikací 

  Halbich, Václav
  Návrh a implementace systému datové komunikace s paralelním snímáním pohybu na stejném rádiovém kanálu. Systém dokáže odlišit obecný pohyb od pohybu s aktivním klíčem. Diplomová práce je postavena na RF senzorovém modulu ...
 • Řízení robota pomocí jednoduché digitální kamery 

  Kakáč, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikace s jednoduchým kamerovým module. Kamerový modul je propojen s mikroprocesorem pomocí sběrnice I2C. Dále se zaměřuje na získávání dat z kamery C3088 a nastavení řídících registrů. ...
 • Zbraňový systém pro lasertag 

  Sekanina, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem parametrů součástí elektrických a elektronických obvodů pro hru lasetag. Jsou zde popisovány jednotlivé části a navrhnuto jejich pospojování.