Now showing items 1-1 of 1

  • Studie blackoutu s ohledem na jadernou elektrárnu Dukovany 

    Žák, Jiří
    Diplomová práce v modelovém scénáři blackoutu zkoumá příčiny, následky a dopady výpadku elektrické energie na spotřebitele. Jsou zde stručně popsány větší blackouty, které byly zaznamenány od roku 1965 a byly k nim dostupné ...