Now showing items 1-1 of 1

  • Synchronizované zdroje časových signálů 

    Florián, Antonín
    Tato práce se zabývá návrhem synchronizovaných zdrojů časových signálů. První část se věnuje teorii krystalových jednotek, krystalových oscilátorů a PLL. Druhá část se věnuje návrhu krystalového oscilátoru na frekvenci ...