Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

    Fodor, Viktor
    Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...