Now showing items 1-2 of 2

  • Docházkový systém s WWW serverem 

    Tříska, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací terminálu pro docházkový systém. Úvod stručně prezentuje několik řešení, která jsou v současnosti dostupná na trhu. Hlavní část práce se pak dělí na dva celky, z nichž první ...
  • Optimal Route Planning for Electric Vehicles 

    Juřík, Tomáš
    V této práci popisujeme algoritmy, které umí vypočítat trasy pro elektické vozidla. Tyto trasy mohou být vypočítány v závislosti na jednoduchých metrikách, jako jsou například vzdálenost a doba dojezdu, nebo v závislosti ...