Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí detrendované analýzy fluktuace 

  Šikner, Tomáš
  Analýza variability srdečního rytmu HRV může být použita pro diagnózu srdečních onemocnění. Metody analýzy HRV jsou rozděleny na lineární a nelineární metody. Časová metoda je jedna z nejjednodušších metod a řadí se k ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí entropie 

  Zemánek, Ladislav
  Analýza HRV je moderní dostupnou neinvazivní metodou, která se používá k vyšetření autonomního nervového systému. Zároveň je také jedním z důležitých parametrů jeho správné funkce. Variabilitu srdečního rytmu lze analyzovat ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze 

  Číhal, Martin
  Práce je věnována problematice analýzy variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze. V práci je shrnuta teorie týkající se srdeční variability, metody analýzy v časové oblasti a metoda analýzy využívající fraktální ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí rekurentního diagramu 

  Franěk, Pavel
  Cílem této diplomové práce je popsání variability srdečního rytmu a seznámení se s metodami její analýzy, tedy sledováním změn srdečního rytmu v záznamu signálu elektrogramu a to pomocí metod v časové oblasti a pomocí ...
 • Měření a zpracování elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem projektu bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů z živé tkáně. Dále bylo cílem prostudování měření elektrogramů optickou metodou a s ním spojené typy rušení. Hlavním cíle práce bylo následné odstranění ...
 • Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv 

  Votavová, Barbora
  Cílem této práce je realizovat měření membránového napětí s využitím napěťově citlivého barviva Di-4-ANEPPS a získaná data zpracovat a analyzovat. Práce obsahuje teoretický základ v podobě elektrofyziologie živočišných ...
 • Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv ve fluorescenční mikroskopii 

  Tkáč, Jan
  Cílem této práce je sestavit literární rešerši v oblasti měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv a navrhnout postup měření membránového napětí na dostupných buňkách s využitím napěťově citlivého barviva ...
 • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

  Hejč, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu QRS a nalezení hranic jednotlivých vln v cyklu EKG. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro detekci i rozměření ...