Now showing items 1-3 of 3

 • Modelování diferenčního proudového zesilovače 

  Polák, Josef
  Cílem moji diplomové práce bylo programování měřících systémů pro stejnosměrná, střídavá a impedanční měření. Každý měřící systém měří vybrané charakteristiky proudového zesilovače s řiditelným zesílením DACA_N. Ovládací ...
 • Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro předmět Komunikační technologie 

  Rybka, Štěpán
  Tato diplomová práce s názvem Simulační scénáře v prostředí IT Guru pro Komunikační technologie se zabývá návrhem laboratorních úloh pro výše zmíněný předmět. V první části práce je teoretický úvod k použitým protokolům, ...
 • Univerzální přesné usměrňovače s proudovými aktivními prvky 

  Ryšavý, Lukáš
  V rámci této práce je navrženo několik nových obvodových řešení univerzálních přesných usměrňovačů s proudovými aktivními prvky. Na základě znalostí proudových aktivních prvků, univerzálních přesných usměrňovačů a nežádoucích ...