Now showing items 1-1 of 1

  • Jednotka pro bezdrátový přenos elektrické energie 

    Jelínek, Aleš
    Cílem této práce je ověřit praktickou realizovatelnost konceptu přenosu elektrické energie pomocí indukčních cívek. V první části je popsán matematický model a teoretický důkaz funkčnosti a dále je uvedena metoda detekce ...