Now showing items 1-1 of 1

  • Ionizační detektor pro ESEM 

    Pokluda, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů, včetně popisu základních fyzikálních mechanismů. Popisuje návrh a realizaci elektrodového systému ionizačního detektoru ...