Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet přídavných ztrát asynchronního motoru 

    Jirásek, Tomáš
    Hlavním cílem práce je určení přídavných ztrát v asynchronním motoru naprázdno, a vytvoření výpočetního programu v MATLABu pro výpočet těchto ztrát. Přídavné ztráty jsou způsobeny především vířivými proudy na povrchu statoru ...