Now showing items 1-2 of 2

  • Centrální řidicí systém inteligentního domu 

    Novotný, Jan
    Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
  • Centrální řidící systém inteligentního domu 

    Novotný, Jan
    Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.