Now showing items 1-1 of 1

  • Virtuální měřicí systém pro nestandardní bezodrazové komory 

    Váško, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá vybranou částí v oblasti elektromagnetické kompatibility. V práci je teoreticky rozebráno, jak dochází k elektromagnetickému rušení a jak se toto rušení může šířit volným prostředím. Pro změření ...