Now showing items 1-2 of 2

  • Simulátor telefonního vedení 

    Vítek, Jiří
    Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu telefonního vedení o délce 7 km s krokem 1 km. Práce obsahuje podrobný popis základních parametrů metalických přenosových vedení. Je zde také stručně zmíněna problematika ...
  • Web server s mikroprocesorem ARM 

    Tesař, Jan
    Diplomová práce řeší návrh a implementaci webového serveru a dohledové webové stránky na vývojovém kitu FriendlyARM Mini6410. Server umožňuje pomocí http vzdáleně spravovat a monitorovat vybrané periferie. Software je ...