Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

    Vašíček, Martin
    Tato práce se zabývá teoretickými základy emise elektronů do vakua, jednotlivými typy emisí se zaměřením na studenou a Schottkyho emisi a principu tunelového jevu. V další části se práce věnuje technické realizaci elektronových ...