Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní výukový systém s mikrokontrolérem 

    Zach, Roman
    Tato práce prezentuje návrh a konstrukci laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Softwarová část popisuje ...