Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů 

    Zbožínek, Štěpán
    Předložená diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory a metodami jejich nabíjení. V úvodní části je stručně popsána problematika olověných akumulátorů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce a požadavky, které ...