Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro měření a zobrazování sportovních výsledků 

    Frelich, Marek
    Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření a zobrazování sportovních výsledků. Práce je rozdělena na návrh řídící desky pro LED zobrazovač, ovládací jednotku a dálkové ovládání. LED zobrazovač obsahuje číselné segmenty ...