Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

    Zembol, Filip
    Tématem této diplomové práce je statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí pomocí fylogenetických stromů. V teoretické části vypracujeme literární rešerši metodologie odhadu průběhu fylogeneze na základě ...