Now showing items 1-1 of 1

  • Přesnost stanovení viskozity kapalin 

    Zikmund, Ondřej
    Tato diplomová práce je zaměřena na reologické vlastnosti kapalin, především na viskozitu a standardní nejistoty. Vysvětluje metody měření viskozity a metody kalibrace vybraných viskozimetrů, princip určování standardních ...