Now showing items 1-20 of 430

 • Bezpečnost modelu manipulátoru 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá funkční bezpečnostní strojního zařízení, v našem případě modelem tří osého manipulátoru. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platné legislativy a podrobný návrh bezpečnostních ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Porovnání možností komprese multimediálních signálů 

  Špaček, Milan
  Diplomová práce se zabývá porovnáním možností komprese multimediálních signálů se zaměřením na videosignál a užívané kodeky. Detailně popisuje především kódování a dekódování videosignálu dle standardů MPEG. V teoretické ...
 • Matematický popis VRB baterie 

  Korniak, Daniel
  Tato práce se v úvodu věnuje představení jednotlivých technologií pro skladování elektrické energie, jejich stručnému popisu a vystihnutí hlavních výhod a nevýhod. Po této kapitole následuje porovnání jednotlivých technologií ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Optimalizace a metody měření vnitřního odporu článku olověného akumulátoru 

  Fojtlín, Branislav
  Témou diplomovej práce je optimalizácia a metódy merania vnútorného odporu oloveného akumulátoru. Práca sa najprv zameriava na delenie, rozbor vlastností olovených akumulátorov, konštrukciu a negatívne javy. Následne je ...
 • Záznamová jednotka do UL letadla 

  Marek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zapisovače letových dat pro UL letadla. V teoretické části jsou popsány základní principy měření jednotlivých veličin ve vztahu k provozu letadla, např. výšky, rychlosti. V samostatné ...
 • Návrh rychlé měřící karty s využitím programovatelných hradlových polí 

  Badin, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu měřicí karty pro zpracování dat ze sondy NQR. Celkovým cílem práce je vytvořit funkční prototyp měřicí karty. Pozornost je věnována vhodnému návrhu DPS z hlediska EMC a ...
 • Využití měřicí metody SPM v technologii výroby krystalických solárních článků 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá využitím technik mikroskopie atomárních sil (AFM) a mikroskopie Kelvinovou sondou (KPFM) ve výrobě solárních článků. Obě techniky zjišťují požadované vlastnosti povrchu pomocí silových interakcí mezi ...
 • Příprava a charakterizace elektrodových materiálů z elementární síry pro Li-ion akumulátory 

  Jankulár, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizaci elektrodových materiálů z elementární síry pro Li-ion baterie. Teoretická část práce je věnována charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím, procesu ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Využití moderních vícetónových modulací v bezdrátových sítích 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční modely bezdrátových síťových technologií využívající moderní vícetónové modulace, zejména OFDM a FMT. Práce je realizována v prostředí Matlab – Simulink a modely ...
 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Rozbor souvislostí mezi cenami silové elektřiny, podpůrných služeb, regulační energie, emisních povolenek CO2 a primárních zdrojů energie 

  Srna, Jan
  Tato práce popisuje, jakým způsobem je obchodována elektrická energie. Zabývá se jednotlivými subjekty na trhu s elektřinou, definuje jejich pravomoci, povinnosti a vzájemné vztahy. Ukazuje jednotlivé tržní místa a výhody ...
 • Směrovací protokoly pro MANET sítě se zaměřením na QoS 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je simulace směrovacího protokolu AODV (Adhoc On-Demand Distance Vector Routing) v prostředí Network Simulator ns-3, realizovat model MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, který obsahuje ...
 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Docházkový systém s WWW serverem 

  Tříska, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací terminálu pro docházkový systém. Úvod stručně prezentuje několik řešení, která jsou v současnosti dostupná na trhu. Hlavní část práce se pak dělí na dva celky, z nichž první ...
 • Řízení robota pomocí jednoduché digitální kamery 

  Kakáč, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikace s jednoduchým kamerovým module. Kamerový modul je propojen s mikroprocesorem pomocí sběrnice I2C. Dále se zaměřuje na získávání dat z kamery C3088 a nastavení řídících registrů. ...
 • Simulace pohonu se synchronním motorem s ověřením na reálném systému 

  Tkadlec, Josef
  Práce se zabývá modelováním PMSM, jeho parametry a jejich získáváním. Dále je v práci popsán model měniče beroucí v potaz dead-time efekt. Tyto modely jsou implementovány společně s dalšími bloky v prostředí Matlab/Simulink ...
 • Kombinovaná V/V karta s rozhraním Ethernet 

  Maslák, Petr
  Diplomová práce se zpočátku zabývá hardwarovým návrhem kombinované karty s modulem Rabbit3200 vybaveným rozhraním ethernet. Softwarová část byla vytvářena v programovacích jazycích assembler, C a C\#. Na závěr byla karta ...