Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace dat z 3D laserového skeneru 

    Střižík, Jakub
    Předkládaná diplomová práce se zabývá vytvářením vizualizace dat naměřených 3D laserovým skenerem formou Point Cloud. Změřená data jsou po načtení parametrizována pro použití v programovém prostředí Microsoft Visual Studia ...