Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování parametrů solární elektrárny v GIS 

    Kučera, Josef
    Práce se zabývá modelováním parametrů solární elektrárny s využitím geografického informačního systému ArcGIS a problematikou solární energie a jejím využitím ve fotovoltaických elektrárnách. V úvodu práce je uvedena teorie ...