Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace srdečních cyklů 

    Lorenc, Patrik
    Tato práce se zabývá klasifikací srdečních cyklů, která využívá metodu dynamického borcení času a shlukové analýzy. Metoda dynamického borcení času sice patří mezi starší, avšak pro svou jednoduchost oproti ostatním je ...
  • Shluková analýza signálu EKG 

    Pospíšil, David
    Tato diplomová práce se zabývá použitím některých metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění QRS komplexů podle jejich morfologií na normální a abnormální. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a ...