Now showing items 1-1 of 1

  • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

    Hanzelka, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá rozborem principů detekce a rozměření signálu EKG. Teoretická část obsahuje popis fyziologie vzniku a šíření akčního potenciálu po srdci a věnuje se základům elektrokardiografie. Dále jsou ...