Now showing items 1-1 of 1

  • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

    Hejč, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu QRS a nalezení hranic jednotlivých vln v cyklu EKG. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro detekci i rozměření ...