Now showing items 1-2 of 2

  • Časově proměnná filtrace signálů EKG 

    Peterek, Jan
    Úkolem této diplomové práce je vytvoření vícepásmové zádrže odvozené z Lynnových filtru pro potlačení síťového brumu a kolísání nulové izolinie (driftu). Práce se skládá v úvodu z teoretické části, kde je stručně seznámeno ...
  • Vlnková filtrace signálů EKG 

    Handl, Marek
    Práce se zabývá problematikou vlnkových transformací se zaměřením na vlnkové transformace s diskrétním časem (DTWT). Praktická část je zaměřena na realizaci redundantní paketové DTWT a její využití při filtraci signálů ...