Now showing items 1-1 of 1

  • Časově proměnná filtrace signálů EKG 

    Peterek, Jan
    Úkolem této diplomové práce je vytvoření vícepásmové zádrže odvozené z Lynnových filtru pro potlačení síťového brumu a kolísání nulové izolinie (driftu). Práce se skládá v úvodu z teoretické části, kde je stručně seznámeno ...