Now showing items 1-1 of 1

  • Brána pro překlad signalizačních zpráv pro videokonference 

    Seifert, David
    Obecně se pod pojmem brána (Gateway) v počítačových sítích myslí uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Tato diplomová práce se zabývá překladem mezi 2 protokoly, protokolem SIP a protokolem WebSocket. Tento ...