Now showing items 1-5 of 5

 • Brána pro překlad signalizačních zpráv pro videokonference 

  Seifert, David
  Obecně se pod pojmem brána (Gateway) v počítačových sítích myslí uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Tato diplomová práce se zabývá překladem mezi 2 protokoly, protokolem SIP a protokolem WebSocket. Tento ...
 • Segmentace struktur mikroskopických dat mozku 

  Láska, Samuel
  Táto práca za zaoberá spracovaním obrazových medicínskych dát za pomoci programovacieho jazyka Java. Hlavný prínos práce je vytvorenie algoritmov pre extrakciu príznakov z 3D dát a následné overenie výsledkov pre problematiku ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci 

  Nešpor, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování předem definovaného objektu ve videosekvenci. Po krátkém úvodu je popsán postup vhodný k detekci objektu ve videosekvenci, jehož metody jsou dále podrobně rozebrány. Je zde ...
 • Technologie NFC a její zabezpečení 

  Mertlík, Tomáš
  Prvním cílem této diplomové práce je popis mobilního operačního systému Android. Je zde uvedena jeho historie, architektura a verze operačního systému od počátku do současnosti. Důležitost byla také kladena na popis jeho ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...