Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování elastických a neelastických kolizí 

    Jurčík, Michal
    Diplomová práce se zabývá kolizemi nákladních vozíků uvnitř prostředí logistického distribučního skladu. Cílem práce je vyhnutí se případným kolizím, které mohou mezi těmito vozíky nastat. V první kapitole jsou podrobně ...