Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační modely lidského operátora 

    Boháč, Petr
    V této práci se zabývám simulačními modely lidského operátora při řízení příčné polohy vozidla. Porovnávám vlastnosti McRuerova modelu lidského řidiče a regulátoru PID. Simulovanou soustavou je jednostopý model vozidla. ...