Now showing items 1-1 of 1

  • Metody vícenásobného zarovnávání nukleotidových sekvencí 

    Trněný, Ondřej
    Ke správnému pochopení vlastností a účelu biologických sekvencí je nezbytně nutné mít možnost je mezi s sebou porovnávat a ze získaných informací vyvozovat jejich vlastnosti, účel a evoluční historii. K rozšíření již ...