Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické aspekty využití energie z fotovoltaické elektrárny 

    Cerman, Marek
    Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření komplexního modelu obecné fotovoltaické elektrárny (FVE). První kapitoly se věnují rešerši oboru fotovoltaiky, seznamují čtenáře s vývojem instalovaného výkonu ve světě a ...