Recent Submissions

 • POROVNÁNÍ TRŽNÍCH CEN BYTŮ S CENAMI ZJIŠTĚNÝMI POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ 

  Superatová, Alena
  V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. ...
 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 

  Stránský, Jiří
  Disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problému stanovení obvyklého tržního nájemného bytu na základě tržní ceny bytu. Základním předpokladem práce je získat databázi cen bytů a parametry těchto bytů porovnat co ...
 • VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU V CENOVÉ MAPĚ 

  Kubíček, Josef
  Disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problémů, v souvislosti s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemků, které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem vývoje nájemného a cenových map v České republice ...
 • KOMPLEXNÍ ANALÝZA OBVYKLÉ DOBY POZOROVÁNÍ JEDOUCÍHO VOZIDLA A OKOLNÍCH PODMÍNEK PRO VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍ SITUACE 

  Sedlák, Robert
  V disertační práci jsou odvozeny teoretické vztahy pro výpočet minimální rozpoznatelné změny polohy objektu pozorovatelem. K posouzení vhodnosti přístupu této teorie byly provedeny testy na zkušebním polygonu. Testy potvrdily ...
 • ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Krejza, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má ...
 • OPTIMALIZACE ANALYTICKÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

  Hlavinková, Vítězslava
  Disertační práce se zaměřuje na problémy související s určováním výše opotřebení (zjištění zbývající technické hodnoty), které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem různých používaných metod. Základním předpokladem ...
 • Vztah nájemného a ceny bytu 

  Chmelík, Tomáš
  Obsahem disertační práce je návrh náhradní metodiky pro výpočet nájemného z ceny bytu v různých lokalitách a různém čase v ČR. Metodika vychází z analýzy faktorů, které ovlivňují vzájemný vztah nájemného a ceny bytu. V ...