Now showing items 1-20 of 524

 • Finanční hodnocení vybraného podniku a návrhy na zlepšení jeho finanční situace 

  Skalická, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti MASOEKO s. r. o. Cílem je finanční zhodnocení podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy na základě účetních výkazů z let 2008 - 2012. Práce je rozdělena ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému společnosti 

  Tesařová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému motivace zaměstnanců společnosti VEBEL Servis, spol. s r.o. Práce se zaměřuje na odměňování pracovníků a poskytování benefitů. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Bardoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje proces marketingového postupu v případě nové metody použité v produktové řadě v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá možnými marketingovými nástroji. Druhá část je zaměřena na ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...
 • Optimalizace procesu plastifikace materiálu 

  Šeniglová, Hana
  Tato práce se zabývá optimalizací procesu plastifikace materiálu. Cílem práce bylo najít vhodné nastavení parametrů vstřikovacího lisu. Toho bylo dosáhnuto pomocí metody „Design of Experiments“. Potřebná měření byla provedena ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šmarda, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá zálohováním a archivací dat v reálném prostředí jedné konkrétní finanční společnosti. Je zde popsán kompletní zálohovací systém a problémy související s tímto systémem. Dále jsou uvedeny i ...
 • Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o. 

  Sekerka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský záměr, který se zaměří na nákup služebních vozů ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Toolmanagement a produktivita firmy 

  Bukovský, Tomáš
  Bakalárska práca je vypracovaná na Fakulte podnikateľskej VUT v Brne v rámci odboru Ekonomika a procesný management, program Ekonomika a management. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými ...
 • Stroje pro nekonvenční technologii elektroerozívního obrábění (zaměření na rozbor trhu) 

  Šustrová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor základních možností nekonvenční technologie elektroerozívního obrábění. V rámci práce byl prováděn rozbor stávajících možností elektroerozívních strojů od jednotlivých výrobců s ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační systém, který snižuje náklady a zvyšuje ...
 • Návrh podnikatelského plánu v oblasti účetnictví 

  Tvrzníková, Anna
  Bakalářská práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti účetnictví. Konkrétně je zaměřena na poskytování účetních služeb jako vedení účetnictví, vedení daňové evidence a poskytování účetního poradenství, pro malé a střední ...
 • Hedging a formy zajištění úrokového rizika 

  Gažo, Matúš
  Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti Varitex, s.r.o. 

  Skoumalová, Gabriela
  Tato práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob a její optimalizaci ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby 

  Hýblová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnějších termínovaných vkladů pro firmu REALITY K, s.r.o. z řad bank a nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání ...
 • Návrh financování bydlení s dopady na rodinný rozpočet 

  Jedlička, Marek
  Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodného způsobu pro financování bydlení souběžně s přípravou důchodového zajištění. Specifikuje, jaké jsou možnosti k dosažení těchto cílů a jak je vhodně zakomponovat do osobního či ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černín, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit ...
 • Analýza výrobních procesů a návrh na jejich zlepšení 

  Linhart, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou konkrétní operace ve výrobním procesu v organizaci, zaměřené na textilní výrobu. V teoretické části je popsána samotná výroba a textilní průmysl, kalkulace a hodnocení investic. V ...
 • Daňová kriminalita v oblasti DPH 

  Kubíková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové kriminality v České republice. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska a vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Dále jsou zde analyzovány ...