Now showing items 179-198 of 494

 • Nadstavba elektromechanického klíčového systému 

  Svoboda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nadstavby pro elektromechanický klíčový systém podle požadavků firmy Bosch Diesel s.r.o. sídlící v Jihlavě. Tato nadstavba by měla evidovat zodpovědné osoby za prostory v závodě ...
 • Nástroje Business Intelligence a jejich implementace v podniku 

  Ubr, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů spojených s business intelligence ve vybraném podniku ŽĎAS a. s. a následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb spadajících do této oblasti. Práce se ...
 • Návrh 3D katalogu pro firmu 

  Hubert, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetových 3D katalogů. Obsahuje teoretické základy počítačové grafiky a 3D modelování. Analyzuje současný stav společnosti S&K KONTAKT a jejího aktuálního katalogu produktů. ...
 • Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA 

  Petruška, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací docházkového systému v malém podniku. Součástí návrhu je i ekonomická výhodnost řešení pro daný podnik.
 • Návrh a implementace informačního systému 

  Kornelly, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu UNIDATAZ s.r.o. Cílem mé práce je posoudit požadavky na informační systém a aplikovat je do běžného provozu. Systém bude realizován v ...
 • Návrh aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky 

  Kozák, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh webové aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky a souvisejících obchodních procesů na základě požadavků a analýzy současného stavu ve vybrané společnosti použitím technologie PHP a ...
 • Návrh aplikace pro statistickou analýzu dat 

  Kovář, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh aplikace pro statistickou analýzu dat. V teoretické části se zabývá základními pojmy v oboru statistiky, převážně datovými soubory, regresní analýzou a časovými řadami. V další části ...
 • Návrh části informačního systému v oblasti skladu 

  Václavík, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování zásob a majetku ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím ...
 • Návrh databáze pro Eltex electronics 

  Kravcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databázového systému přizpůsobenou požadavkům společnosti ELTEX electronics. Návrh databáze je realizován v databázovém systému MySQL. Databáze je navržena pro účely archivace ...
 • Návrh databáze pro prodej a výkup použitých motorových vozidel 

  Kubík, Lukáš
  Bakalářské práce se zabývá návrhem části informačního systému pro výkup a prodej použitých motorových vozidel. První část obsahuje teoretická východiska, která vysvětlují použité postupy a metody. Druhá část je zaměřena ...
 • Návrh datového skladu pro systém EPOS 

  Kyšková, Lucia
  Táto práca je vypracovaná na základe získaných skúseností a znalostí z oblasti databázových systémov a business intelligence. Výsledkom je návrh datového skladu a jeho podporných business intelligence súčastí pre systém ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační systém, který snižuje náklady a zvyšuje ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro konkrétní podnik 

  Slavoš, Jakub
  Práca je zameraná na zlepšenie efektívnosti využívania informačných systémov v spoločnosti Ramirent s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom stavebných strojov a mechanizácie. V prvej časti obsahuje teoretické uvedenie do danej ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh elektronické třídní knihy pro ZUŠ 

  Křížová, Vladimíra
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh třídních knih pro Základní uměleckou školu Pavla Křížkovského, s.r.o. a návrh datové základny tak, aby byla připravená pro připojení dalších modulů (rozvrh hodin, atd.). Po vytvoření ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá elektronickým obchodom a elektronickým podnikaním vo všeobecnosti, informáciami o klientovi projektu a analýzou open-source platforiem elektronických obchodov. V praktickej časti sa zaoberá ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Fitness factory, s.r.o. 

  Husár, Marián
  Účelom tejto bakalárskej práce je návrh elektronického obchodu pre Fitness factory, s.r.o., ktorá plánuje na trh uviesť novú líniu športového oblečenia pod značkou WANT. Výsledný návrh ponúka riešenie, ktoré je odrazom ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Orsana s.r.o. 

  Hejtmánková, Lenka
  Obsahem této bakalářské práce je návrh implementace elektronického obchodu firmy zabývající se zakázkovou výrobou a prodejem šperků a módních a bytových doplňků. Obchod bude realizován s využitím některého z open-source ...
 • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

  Hložanka, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...