Now showing items 324-343 of 494

 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této práce je popsat závislosti mezi zaměstnaneckými benefity se sportovním zaměřením a kvalitou života zaměstnanců ve vybrané firmě s velkým podílem zaměstnanců se sedavým zaměstnáním. Součástí práce je osobnostní ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmiřáková, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na zřízení a provoz dámského fitness centra ve Vsetíně. Práce se zaměřuje na problematiku spojenou s nedostatečným množstvím nabízených služeb pro ženy v daném ...
 • Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz 

  Müllerová, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou ...
 • Podnikatelský plán - založení podniku v oblasti dřevostaveb 

  Ovšonka, Martin
  Bakalárska práca je návrhom podnikateľského plánu, ktorý sa zameriava na založenie podnikania v oblasti drevených stavieb a nízkoenergetických domov. V prvej časti sú spracované teoretické východiská, ktoré sú potrebné pri ...
 • Podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro děti 

  Holánek, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje ...
 • Podnikatelský plán na pořádání sportovní akce - plavecké závody 

  Freml, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu na pořádání velké sportovní akce - plaveckých závodů. Analyzuje konkurenci v regionu a současně probíhající sportovní akci organizovanou Plaveckým klubem Zlín. ...
 • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

  Mačto, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Vechetová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malé společnosti, jejímž předmětem podnikání bude prodej zboží od mladých nezávislých tvůrců. Cílem této práce je zpracování vlastního návrhu, který je ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Hlavničková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá založením společnosti, která v našich podmínkách není tak častá. Tématem této práce je založení menší prodejny s cukrářskými a pekařskými potřebami se sídlem ve městě Brně. Práce též obsahuje ...
 • Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra 

  Stehlíková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu etablovaného fitness centra. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu. Bakalářská práce je členěna do tří vzájemně propojených částí – teoretickou, analytickou a návrhovou. Základní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Tylich, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu rozvoje společnosti Sezako Přerov s.r.o. V teoretické části se nacházejí informace o tvorbě podnikatelského záměru. Práce dále obsahuje analýzu současného ...
 • Podnikatelský záměr - založení nové firmy 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení krejčovské firmy. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Burša, Vít
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí 

  Bartoň, Jaromír
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském záměru. ...