Now showing items 384-403 of 494

 • Softwarová podpora procesů prodeje ve strojírenské výrobě 

  Datínská, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou procesů prodeje ve strojírenské firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která je tradičním výrobcem vysokootáčkových strojů pro letectví a energetiku. V práci je v ...
 • Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku 

  Faltusová, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání daně z nemovitosti ve vybraných státech EU s dopadem pro Českou republiku. Obsahem práce je souhrnný přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, následný detailní rozbor a ...
 • Srovnání daňové zátěže fyzické osoby podnikatele a zaměstnance 

  Stojánková, Radka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti stejné profese. Jsou zde uvedeny ...
 • Srovnání IFRS a české účetní legislativy v oblasti dlouhodobého majetku a rezerv 

  Bartůšková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání účetních postupů Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a české účetní legislativy. Cílem práce je identifikovat důležité rozdíly v oblasti účtování dlouhodobého hmotného ...
 • Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu 

  Pavlík, Marcel
  Predmetom bakalárskej práce je štatistická analýza správania užívateľov internetových sociálnych sietí, z hľadiska reklamy a marketingových aktivít. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti ...
 • Strategie budování značky firmy HYTEX PRODUCTION s.r.o. 

  Dvořák, Jakub
  Cílem bakalářské práce strategie budování značky firmy HYTEX Production s.r.o. je analýza budování značky konkrétního podniku, a to podniku HYTEX Production s.r.o., a (možná bych tu větu rozdělila na dvě nebo moc mi to ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Kováčová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci, konkrétně tenisový turnaj TC Brno cup. Práce obsahuje zhodnocení turnaje organizovaného v minulém roce a vytvoření ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem bakalářské práce je snaha o získání finančních prostředků, které použiji na výdaje, které budou spojeny s pořádáním fotbalového soustředění pro ženské týmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a zrealizuji, ...
 • Stroje pro elektroerozivní obrábění 

  Šustrová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor základních možností nekonvenční technologie elektroerozívního obrábění. V rámci práce byl prováděn rozbor stávajících možností elektroerozívních strojů od jednotlivých výrobců s ...
 • Stroje pro nekonvenční technologii elektroerozívního obrábění (zaměření na rozbor trhu) 

  Šustrová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor základních možností nekonvenční technologie elektroerozívního obrábění. V rámci práce byl prováděn rozbor stávajících možností elektroerozívních strojů od jednotlivých výrobců s ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Ftáčnik, Peter
  Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a ...
 • Studie dopravní logistiky společnosti Považská cementáreň, a. s. 

  Uríčková, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu dopravnej logistiky spoločnosti Považská cementáreň, a. s. V prvej časti vymedzuje teoretické poznatky o dopravnej logistike. Ďalšia časť analyzuje súčasný stav dopravnej logistiky ...
 • Studie efektivnosti distribuce s vazbami na obslužnost zákazníků 

  Krämer, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem distribučního systému pro produktovou řadu z oblasti rozšíření podnikání ve společnosti AAA COLOR s. r. o. Práce analyzuje aktuální stav v podniku a v návrhové části popisuje ...
 • Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této bakalářské práce je porovnaní principů využiti štíhlé výroby v USA, Japonsku a Ukrajině a porovnaní softwarů pro štíhlou výrobu v těchto zemích. Popisuji výrobní proces, zavedení štíhlé výroby v Japonsku a ...
 • Studie navýšení produktivity k rozvoji podnikání 

  Krejčí, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na navýšení produktivity práce ve výrobním podniku NovaSteel, s.r.o., který se zabývá výrobou zemědělské dopravní techniky. Zkoumá současný stav podniku a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Studie navýšení produktivity práce 

  Marvanová, Barbora
  Tématem mojí bakalářské práce je navýšení produktivity práce se zaměřením na rozvoj podnikání vybraného podniku IFE-CR, a.s. V teoretické části se objeví popis zkoumaného podnikatelského subjektu a dále především základní ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Vladíková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...