Now showing items 412-431 of 494

 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Technická analýza 

  Vetýška, Jan
  Cílem bakalářské práce „Technická analýza“ je rozbor a porozumění problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak obchodního systému Woodie CCI. Tento obchodní systém rozpoznává, zda je trh v danou chvíli přeprodaný ...
 • Technická analýza 

  Skoupý, David
  Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Mazal, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikovaním technickej analýzy na vybrané akcie. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do problematiky technickej analýzy, pričom sú okrajovo spomenuté aj analýzy psychologická a fundamentálna. ...
 • Technická analýza vybraných komodit 

  Němec, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním na komoditní burze za pomoci technické analýzy. Tomu odpovídá také struktura práce. Na začátku jsou zmíněna teoretická východiska, které se týkají obchodování na komoditní burze ...
 • Technologie spojování ocelových plechů tvářením 

  Brzobohatý, Radek
  Bakalářská práce popisuje vybrané nejznámější metody spojování plechů a je zaměřena na spojování ocelových plechů technologií tvářením. Na základě výsledků experimentálních zkoušek jsou posuzovány vlastnosti zvolených ...
 • Toolmanagement a produktivita firmy 

  Bukovský, Tomáš
  Bakalárska práca je vypracovaná na Fakulte podnikateľskej VUT v Brne v rámci odboru Ekonomika a procesný management, program Ekonomika a management. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými ...
 • Tvorba databáze služeb pro cestovní agentury 

  Kadlčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření databáze v jazyku SQL. Výsledný návrh databáze by měl najít uplatnění v oblasti cestovního ruchu, kde by zjednodušil problematickou situaci, která se týká ověřování ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na materiál a kalkulaci nákladů 

  Kaňková, Klaudia
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky firmou. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky. Praktická časť je zameraná na vypracovanie návrhov na zlepšenie. Tieto návrhy sa týkajú ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Thérová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky firmou a primárně se zaměřuje na kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Obsahuje návrhy pro předcházení a optimalizaci procesů, které jsou stěžejní pro správný průběh ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na splnění dodacích termínů 

  Pěček, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je analýza procesu zakázky ve společnosti Fosfa. V první části se zabýváme teoretickými východisky zabývajícími se charakteristikou výrobního podniku, procesem zakázky a logistikou. Druhá část ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Pešek, Tadeáš
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného uplatnění komunikačních nástrojů společnosti GRD servis, s.r.o. a na základě výsledků této analýzy navrhnout odpovídající komunikační mix. Teoretická část se zaměřuje ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Šeda, Marek
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. Teoretická část je věnována charakteristice CRM koncepce a souvisejících pojmů. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Ludvíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá uplatněním marketingu v řízení firem, konkrétně firmy GAFLEX s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, kde se první část ...
 • Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů 

  Doležel, Libor
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Ševčík, Marek
  Obsahem bakalářské práce „Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku“ je představení návrhu na změnu funkčního řízení na řízení procesní ve výrobním podniku. Z výsledků analýzy vybraného produktu pak vznikne návrh, ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Ševčík, Marek
  Obsahem bakalářské práce „Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku“ je představení návrhu na změnu funkčního řízení na řízení procesní ve výrobním podniku. Z výsledků analýzy vybraného produktu pak vznikne návrh, ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Klaclová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá variantami financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a jsou zde uvedeny formy financování majetku. Praktická ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pavlíčková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...
 • Vliv daňových a účetních aspektů na vznik družstva a jeho podnikatelskou činnost 

  Bartoš, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je odhalení výhod a nevýhod okolností vzniku družstva a jejich vlivu na jeho podnikatelskou činnost. Závěrečným výstupem práce bude vyjádření stanoviska, zda vliv právních, daňových a účetních ...