Now showing items 1-20 of 491

 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Bartošek, Lukáš
  Zvolené téma bakalářské práce je zálohování dat a datové úložiště. Jsou analyzovány situace, problémy, které souvisejí se zálohováním dat a datovými úložišti v řízené marketingové společnosti. V práci je uvedena konfigurace ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro novostavbu rodinného domu 

  Krčmář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro novostavbu rodinného domu. Vychází z analýzy architektonického projektu domu, na jehož základě bude počítačová síť navržena. Následná implementace bude podle ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Vanáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se bude zabývat analýzou bodu zvratu ve firmě ACHP Mstětice, a. s. Na základě hodnocení ekonomické situace podniku pomocí analýzy bodu zvratu podám návrh na zlepšení ekonomické situace dané společnosti. ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Bardoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje proces marketingového postupu v případě nové metody použité v produktové řadě v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá možnými marketingovými nástroji. Druhá část je zaměřena na ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Karmazin, Alexandr
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační systém, který snižuje náklady a zvyšuje ...
 • Analýza vybrané instituce - fotbalový klub TJ Start Brno 

  Jirátko, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením fotbalového klubu TJ Start Brno prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...
 • Aplikace VBA pro tvorbu faktur 

  Hrtánek, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorá bude určená na tvorbu faktúr, ich editáciu a prevod do formátu PDF. Jej hlavnou úlohou bude zjednodušenie a urýchlenie práce pri tvorbe faktúr predovšetkým u ...
 • Marketingový plán pro eshop "ITprofirmy" 

  Knechtová, Petra
  Tato práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro nově vznikající elektronický obchod "ITProfirmy.cz". Práce se skládá ze čtyř částí. První z nich se zabývá vymezením problému a vytyčením základních cílů. Dále ...
 • Projekt rozšíření nabídky pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě 

  Šťáva, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který rozšíří nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Podnikatelský záměr vychází z provedeného anketního šetření, kompletní analýzy ...
 • Návrh motivačního systému odměňování zaměstnanců s ohledem na daňové aspekty 

  Mičulková, Hana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odměňování a motivační systém zaměstnanců s ohledem k daňovým aspektům ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Analyzuje aktuální motivační systém a způsob odměňování a na základě ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Ingr, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je fundamentální analýza akcií. Pro tuto analýzu jsem si vybral akciovou společnost ČEZ. Cílem bakalářské práce bude za pomoci fundamentální analýzy najít vnitřní hodnotu akcie (neboli ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad 

  Kubín, Jonáš
  Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí ...
 • Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů 

  Doležel, Libor
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kiška, Vladislav
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro danou firmu a následnou implementací tohoto systému do provozu. V první části popíši teoretická východiska práce a nastíním tak pozadí zkoumané problematiky. ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Dvořáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybrané společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Tato práce obsahuje teoretický popis využití fundamentální analýzy včetně popisu konkrétních modelů využívaných v ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...
 • Zhodnocení hospodaření zvolené obce 

  Micek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Horní Újezd v letech 2010 – 2013. Teoretická část práce vymezuje postavení obcí v České republice, rozpočtovou skladbu, rozpočtovou soustavu včetně rozpočtu obce. Analytická ...