Now showing items 1-20 of 491

 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně. Vyhodnocuje stravovací a pohybové návyky a přináší návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním ...
 • Návrh komunikačního mixu firmy 

  Pasdiora, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy marketingu ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti ...
 • Stroje pro nekonvenční technologii elektroerozívního obrábění (zaměření na rozbor trhu) 

  Šustrová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor základních možností nekonvenční technologie elektroerozívního obrábění. V rámci práce byl prováděn rozbor stávajících možností elektroerozívních strojů od jednotlivých výrobců s ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Ševčík, Marek
  Obsahem bakalářské práce „Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku“ je představení návrhu na změnu funkčního řízení na řízení procesní ve výrobním podniku. Z výsledků analýzy vybraného produktu pak vznikne návrh, ...
 • Projekt – podnikatelský záměr sportovní nabídky pro běžnou populaci 

  Zubek, Adam
  V dnešní době se zvyšuje zájem u běžné populace o tělesný pohyb, který se provozuje v různých druzích sportovních zařízení. Jedním z vyhledávaných forem pohybu je fitness, které pomáhá udržovat dostatečnou zdatnost jedince. ...
 • Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby 

  Herberger, Daniel
  Předmětem této práce je analýza, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení provozu sportovně střeleckého klubu SSK Activ Sport. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska související s danou problematikou, praktická ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Podhrázká, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti BioVendor-Laboratorní medicína a.s. V teoretické části jsou uvedeny základní definice pojmů, vzorců a postupů potřebných ve finanční analýze. Praktická část se ...
 • Návrh podnikových procesů ve službách 

  Červinka, Jan
  Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti SAN-JV s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Hruda, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví podniku SAN-JV s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní pojmy finanční analýzy, její postupy a vzorce vybraných metod. ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad 

  Šešulka, Michael
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad. Teoretická část práce obsahuje problematiku časových řad, regresní funkce a popis ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí 

  Bartoň, Jaromír
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském záměru. ...
 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Hejč, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Vliv daňových a účetních aspektů na vznik družstva a jeho podnikatelskou činnost 

  Bartoš, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je odhalení výhod a nevýhod okolností vzniku družstva a jejich vlivu na jeho podnikatelskou činnost. Závěrečným výstupem práce bude vyjádření stanoviska, zda vliv právních, daňových a účetních ...
 • Analýza propagace webového portálu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu propagace webového portálu firmy TOPPEX s.r.o. s názvem Krok za krokem k ekonomické samostatnosti. Tento portál firma založila v roce 2012 a na jaře 2013 realizovala pro portál ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o. 

  Sekerka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský záměr, který se zaměří na nákup služebních vozů ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy Bučovice Tools, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Němcová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy Bučovice Tools, a.s. a podává návrhy na její zlepšení. Na základě teoretických východisek práce se hodnotí vybrané ekonomické ukazatele za období 2008-2013 za ...