Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

    Majeriková, Ela
    Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...
  • Návrh změny CRM systému 

    Soukupová, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení vztahů se zákazníky a možnostmi jejich zlepšení v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s. V teoretické části se autorka zabývá vývojem vztahů se zákazníky, B2B trhy, ...