Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

    Majeriková, Ela
    Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...